עדיף | ביטוח, פנסיה, פיננסים

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. פיננסים | פנסיה | ביטוח 31 27.6.2019 | יום ה’, כ"ד בסיון התשע”ט | 1040 ’ גיליון מס אחריות סוכן הביטוח למצג שווא רשלני סוכן הביטוח חויב לפצות את המבוטח, חבר ילדות, בגין הוצאות רפואיות עבור ניתוח שעבר בית המשפט קבע כי הסוכן הפר את חובתו לפעול במקצועיות כלפי המבוטח | בחו"ל בית המשפט חייב לאחרונה סוכן ביטוח לפצות מבוטח, חבר ילדות שלו, בגין הוצאות שהוציא בחו"ל עבור ניתוח שעבר, וזאת בשל אחריותו למצג השווא הרשלני כלפי המבוטח בעניין הכיסוי הביטוחי שהקנתה לו פוליסת הביטוח שרכש. התביעה נגד חברת הביטוח נדחתה, משלא נמצא כי נוצרה שליחות בין חברת הביטוח לבין הסוכן, שהיה במגע ישיר עם התובע. המבוטח נפצע במשחק כדורגל בחו"ל אבי ועמי הם חברי ילדות. אבי מבוטח בביטוח חיים ובריאות וביטוח תאונות אישיות ועמי הוא סוכן הביטוח שלו שהזמין עבורו את הפוליסות. אבי נפצע במשחק כדורגל בעת ששהה בחו"ל ופנה לקבלת טיפול רפואי ראשוני בחדר מיון. הוא אובחן סובל משברים ביד שדרשו טיפול ניתוחי, ושישה ימים לאחר מכן הוא נותח בידו בחו"ל. בעקבות כך, תבע אבי פיצוי ביטוחי בהתאם לשתי הפוליסות לתשלום הוצאותיו הרפואיות. המבטחת דחתה את התביעה בטענה שבפוליסות לא היה כיסוי ביטוחי להוצאות רפואיות. לטענתה, בפוליסת הבריאות לא היה כיסוי משום שתנאיה דרשו הפנייה מראש של רופא מישראל לביצוע הניתוח בחו"ל, אולם הפניה כזו לא הייתה בידי המבוטח. אבי זכה לקבל מכוח פוליסת תאונות אישיות סך של מסכום 10% שקלים, המהווים 3,973 הביטוח לכיסוי שברים מתאונה. אבי הגיש תביעה כנגד עמי וכנגד חברת הביטוח ודרש שישלמו לו סך של שקלים עבור ההוצאות בגין 68,572 2,500 הטיפולים הרפואיים, וסך של שקלים עבור נזק לא ממוני. לטענתו, הוא יידע את סוכן הביטוח אודות התאונה באמצעות הווטסאפ וניהל איתו התכתבות לפני שעבר את הטיפול הניתוחי, תוך שהבין, מהמצג שיצר כלפי עמי, כי קיים כיסוי בפוליסות הביטוח הקיימות שלו לכל ההוצאות הרפואיות שהוציא ויוציא בחו"ל בגין התאונה. תמכתי בו כחבר. לא כסוכן עמי, סוכן הביטוח, טען שרכש עבור חברו הטוב את שתי הפוליסות לפני מספר שנים כאשר היה בתחילת דרכו המקצועית כסוכן, ובחלוף כשנתיים ממועד רכישת הפוליסות, עדכן את אבי, כי הפוליסות אינן מעניקות כיסוי בחו"ל, למעט פוליסת תאונות אישיות הקובעת סכום קבוע מראש בגין נזק גוף, והמליץ לטענתו לאבי לרכוש פוליסה שתכלול כיסוי עבור הוצאות רפואיות לחו"ל. הוא הוסיף, כי לאחר שאבי הודיע לו על הפציעה, הוא בדק איתו את האפשרות לבצע את הניתוח בארץ, אולם אבי טען שהדבר אינו אפשרי, וזאת למרות שהוא עדכן אותו שעליו להגיע לארץ ולהגיש בקשה לחברתהביטוח לאישור הניתוח. לטענתו, הוא לא הבטיח כיסוי על הניתוח שיבוצע בחו"ל ועל ההוצאות הנלוות ולא הבטיח שאבי יקבל החזר כספי מחברת הביטוח עבור הוצאות ניתוח בחו"ל. זאת בניגוד לפיצוי כספי מחברת הביטוח בהתאם לרמת השבר שלו. כמו כן, מכיוון שאבי נאלץ לטענתו לעבור את הניתוח בחו"ל, הוא המליץ לו לשמור את הקבלות לצורך תביעה עתידית, תוך שהשיב לו כחבר, כי עליו לטפל בעצמו ובלית ברירה לעבור את הניתוח בחו"ל, אולם הוא לא התחייב לכך שיהיה כיסוי ביטוחי. כמו כן, הוא הוסיף שהגיש בשם אבי תביעה לתשלום מפוליסת התאונות האישיות שהתקבלה ואבי קיבל בגינה תשלום. התכתובות אישרו את הטענות בית המשפט בחן את התכתובות שהוחלפו בין שני החברים הטובים עו"ד רועי גאליס דיני ביטוח לאחר התאונה ולפני קיומו של הטיפול הרפואי ומצא, כי עמי אכן הבטיח לאבי כיסוי ביטוחי והחזר כספי של ההוצאות, וזאת על אף שלא היה לו כיסוי ביטוחי לכך בפוליסות הביטוח שרכש, כאשר נמצא שמדובר במצג שגוי. יתרה מכך. גם בעדותו אישר עמי, כי אבי פנה אליו טרם עבר את הניתוח, כאשר ידו הייתה שבורה, וכי הוא רצה לוודא קיומו של כיסוי ביטוחי להוצאותיו הרפואיות, כאשר ניכר מההודעות שהוחלפו ביניהם, שעמי ידע שאבי מסתמך על עצתו ופועל לפיה. כך למשל כתב עמי נסגור לך " ;" תקבל החזר לאבי: " כל קבלה ששילמת ואני "; "ו הכל אני מתקתק " ;" דואג לך להכל אחי! " וכיוצ"ב תכתובות שונות באופן לך שלא הותיר מקום לספק בדבר הייעוץ השגוי שמסר עמי לחברו הטוב, לפיו יקבל החזר כספי או פיצוי מחברת הביטוח עבור הוצאותיו הרפואיות ושיש לו כיסוי ביטוחי לכך. בית המשפט קבע, כי בכך הפר עמי את חובתו כסוכן ביטוח לפעול במקצועיות, כאשר ידע שאבי מתכוון לסמוך על חוות הדעת שנתן לו ולפעול על פיה, ולכן הוא אחראי בשל מצג השווא הרשלני כלפיו. בית המשפט דחה את טענתו של עמי, לפיה גם אם היה מודיע לאבי שאין לו כיסוי ביטוחי לניתוח בחו"ל, הדבר לא היה משנה והנזק לא היה נמנע. הנימוק לכך הוא שדברים אלו נאמרו בדיעבד בלבד ולא בזמן אמת, עת פנה אליו אבי בנושא, מה גם שחלפו שישה ימים בין אירועי הפציעה לבין הניתוח, ולא בוצע ניתוח דחוף ומיידי, ולכן מתקיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק הנוגע להוצאות הניתוח. סיכום ומסקנות העובדה כי המבוטח חבר ילדות לא עזרה לעמי, שנמצא כמי שהעניק אלף 33- ייעוץ שגוי, וחויב לשלם לאבי כ שקלים באופן המעיד על כך, שכאשר סוכן מעניק ייעוץ מקצועי כושל, לא תעזור לו החברות רבת השנים עם המבוטח. יחד עם זאת, בית המשפט הפריד בין האחריות והפיצוי שניתן לאבי ביחס להוצאות עבור פנייתו לחדר המיון, וקבע כי נזק זה לא היה נמנע אלמלא התרשלותו של עמי, הואיל ואבי פנה לחדר המיון לפני שפנה אליו ולכן אין להטיל את האחריות להוצאות אלה על סוכן הביטוח. )11671-02-17 ) (תאמ (פ"ת * הכותב הינו שותף במשרד עו"ד בן חיים, כהן, גאליס, ומתמחה בליטיגציה וביטוח פסיקה מערכת לרענן שמחי ברכות לרגל נישואי הזוג הטרי שירלי וגל שמחי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=